Kreativne radionice


Što?
- orgulje i komorna glazba
- likovna radionica
- radionica dokumentarnog i eksperimentalnog filma

Kad?
- 16. - 22. 8. 2020. godine (filmska radionica)
- 17. - 22. 8. 2020. godine (ostale radionice)

Gdje? 
- crkve Zadarske nadbiskupije (glazbene radionice, likovna radionica)
- Knjigozemska i ulice grada (filmska radionica)
- prezentacija filmova polaznika u sklopu Kino zone Zadar

Tko?
- Predavači:
· glazbene radionice: Tjaša DROVENIK ADAMEC & Tea KULAŠ
· likovna radionica: Irena BAKOVIĆ MARUŠIĆ
· filmska radionica: Toma ZIDIĆ
- Polaznici:
· djeca i mladi u dobi od 5 do 18 godina (orgulje, komorna glazba i likovne radionice)
· djeca i mladi u dobi od 12 do 20 godina (filmska radionica)

Zašto? 
- upoznavanje s orguljama i glazbom pisanom za orgulje
- upoznavanje s transkripcijama
- iskustvo komornog muziciranja s orguljama
- radionice nude široku paletu kreativnih sadržaja i mogućnost izražavanja kroz različite oblike umjetnosti

Kako?
- solistički orgulje i komorna glazba: grupna prezentacija i individualna nastava
- likovna radionica: grupne radionice po dobnim skupinama
- filmska radionica: grupne radionice (grupna ili individualna izrada filma)


Broj sudionika je ograničen, sudjelovanje na svim radionicama je besplatno,
a prijave se vrše putem obrasca u nastavku ili direktno putem e-maila: tea.kulas1@gmail.com.
Više informacija o projektu možete dobiti na broju telefona +385989764439.

Prijavnica - Kreativne radionice za djecu i mlade (16. - 22. 8. 2020.)

*
*
*
*
*
*
*
*