Anja KOPRIVŠEK
Filmska autorica

Anja Koprivšek rođena je u Novom Sadu. Studij međunarodne politike završava na beogradskom Fakultetu političkih nauka. Završila je obrazovne programe iz područja ženskih studija u Beogradu i Zagrebu. Godine 2019. upisuje dokumentarnu režiju na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu. Trenutačno je na drugoj godini diplomskog studija. Autorica je dokumentarnog filma Volim.