Anthony HAVELKA
Violončelist

ANTHONY HAVELKA (Hrvatska) diplomirao je violončelo 2015. na Umjetničkoj akademiji u Splitu u razredu Mihovila Karuze. Pohađao je brojne seminare i majstorske tečajeve kod eminentnih glazbenika poput Maje Virant, Illije Laporeva, Mihovila Karuze, Yevgenyja Xaviereffa, Gudačkog kvarteta Manhattan, itd. Dobitnik je više nagrada na regionalnim i međunarodnim violončelističkim natjecanjima i natjecanjima komorne glazbe. Godine 2012. nastupa kao solist uz Riječki komorni orkestar. Od 2015. godine radi kao profesor violončela u Umjetničkoj školi u Poreču, a od 2019. predaje u Glazbenoj školi Karlovac.