Berislav ŠIPUŠ
Skladatelj

BERISLAV ŠIPUŠ (Hrvatska, 1958.)  diplomirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu S. Horvata, na kojoj je danas redoviti profesor  Odsjeka za kompoziciju i glazbenu teoriju. U kompoziciji se usavršavao kod G. Bosca u Udinama te F. B. Machea i I. Xenakisa u Parizu.

Radio je kao producent u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i producent Muzičkog biennala Zagreb (1987. i 1989.), te njegov umjetnički direktor od 1997. do 2011. Obnašao je dužnost ravnatelja Zagrebačke filharmonije od 2001. do 2005., a 2001. godine utemeljio je jedini hrvatski ansambl za Novu glazbu, Cantus Ansambl, s kojim je proputovao gotovo cijeli svijet, izveo više od 400 djela te praizveo više od 60 novih skladbi hrvatskih i međunarodnih autora. 2012. godine postaje počasnim umjetničkim voditeljem tog ansambla. Djelovao je i kao umjetnički direktor nacionalnog festivala Osorske glazbene večeri (od 2009. do 2011.) te kao predsjednik volonter Hrvatske glazbene mladeži. Od 2011. do  2015. obavljao je dužnost zamjenika ministrice kulture Republike Hrvatske, a zatim i dužnost ministra kulture na godinu dana. 

Od 1989. do 2001. surađuje s milanskom Teatro alla Scala kao pijanist-korepetitor u Baletu, dirigent orkestra u produkcijama Baleta, pijanist-korepetitor i asistent dirigentima u Operi. Kao dirigent nastupao je u Hrvatskoj i u inozemstvu, od Kine, preko Italije, Njemačke, Bugarske, Albanije, Srbije, Austrije, pa sve do Kanade, Meksika, Francuske, radeći s vrhunskim orkestrima i solistima.

Kao skladatelj, autor je velikog opusa, koji broji preko 50 skladbi, od solističkih do vokalno – instrumentalnih i glazbeno – scenskih djela, koja su izvođena u domovini i inozemstvu. Za svoj skladateljski rad primio je mnogobrojna priznanja, od kojih se ističu  Odličje Reda Viteza umjetnosti i književnosti Ministarstva kulture Republike Francuske (2004.), Odličje Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića (2009.), nagrada Vladimir Nazor (2009.), Odličje Predsjednika  Republike Italije, Reda Zvijezda Italije i naslov "Commendatore" (2014.).