CHORALSCHOLA
Odsjeka za crkvenu glazbu i orgulje Sveučilišta za glazbu i izvedbene umjetnosti u Beču

CHORALSCHOLA (Austrija) je vokalni sastav Odsjeka za sakralnu glazbu bečkog Sveučilišta za glazbu i izvedbene umjetnosti sastavljen od studenata i diplomanata tog renomiranog sveučilišta. Vodi ga Antanina Kalechyts, od 2020. profesorica Gregorijanskog korala i liturgije na istom sveučilištu. Choralschola redovito organizira bogoslužja, a osim liturgijske službe, često nastupa u Austriji i inozemstvu. Taj se sastav dosad predstavio na nekoliko festivala, simpozija i akademskih događanja fokusiranih na interpretaciju gregorijanskog korala prema najstarijim manuskriptima. 

Pjevači: Antanina Kalechyts, Benno Kalechyts, Michal Florendo, Thorsten Hofbauer, Josipa Jakic, Florian OberreiterANTANINA KALECHYTS (Bjelorusija, 1984.) završila je studij crkvene glazbe na Sveučilišta za glazbu i izvedbene umjetnosti u Grazu, gdje se usavršavala u gregorijanskom koralu i orguljama, koncertnoj izvedbi te orkestralnom dirigiranju. Na istom je sveučilištu stekla doktorat iz gregorijanskog korala 2016. godine, pod mentorstvom K. F. Praßla. Višestruko je nagrađivana orguljašica. Suosnivačica je i dirigentica vokalnog ansambla Graces & Voices posvećenog interpretaciji gregorijanskog korala i suvremene glazbe s kojim je osvojila nekoliko nagrada za produkciju nosača zvuka i sudjelovanja na festivalima. 

Od 2020., Kalechyts djeluje kao profesorica Gregorijanskog korala i liturgije na bečkom Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti. Kao dirigentica je tražena za izvedbu rane i moderne glazbe te opere.