Hannes KAWRZA
Saksofonist

Hannes Kawrza (Lienz, Austrija, 1953.) studirao je saksofon u razredu P. Strauba u Grazu, E. Rousseau u Beču i Bloomingtonu, te D. Deffayeta u Angersu. Osim solističkih nastupa, nastupao je s brojnim orkestrima, orguljašima i pijanistima diljem svijeta (Austrija, Australija, Belgija, Italija, Mađarska, Poljska, SAD, Turska). Trenutačno predaje saksofon u Austriji na Sveučilištu u Grazu te na Konzervatoriju u Klagenfurtu. Tijekom akademske godine 1991./1992. djelovao je kao gostujući predavač na američkom Sveučilištu Ball State u Muncieu, Indiana. U suradnji s K. Kuchlingom, snimio je nosač zvuka pod nazivom FREEquencies s djelima za orgulje i saksofon.