Katarina LAMOTTE
Orguljašica

KATARINA LAMOTTE (Hrvatska) diplomirala je orgulje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u razredu Ljerke Očić. Čembalo je učila kod Pavla Mašića, a diplomirala u razredu Višnje Mažuran. Uz orgulje i čembalo, na istoj je Akademiji završila studij teorije glazbe. Osvojila je nekoliko nagrada na natjecanjima Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga i nagradu fonda Janka Šanjek. Nastupala je na raznim festivalima u Hrvatskoj, BiH, Austriji, Češkoj, Italiji i Francuskoj kao solist i u komornim sastavima, a nastupila je i na natjecanjima Ferdo Livadić, Petr Eben, mo. Vinko Lesić te na tribini Darko Lukić. U Beču je diplomirala orgulje (koncertni smjer) pri Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u razredu Piera Damiana Perettija, a čembalo je učila kod Emanuela Schmelzera Ziringera. Pohađala je seminare za interpretaciju orguljske i čembalističke literature u Hrvatskoj i inozemstvu, usavršavajući se kod vrsnih umjetnika poput Thea Jelleme, Martina Sandera, Bernharda Klapprotta, Nathana Laubea, Hansa Fagiusa, Lorenza Ghielmija, Luigija F. Tagliavinija, Christopha Bosserta, Aline Zylberajch, Jeana Baptistea Robina. Usavršavala se i u Toulouseu kod orguljaša Michela Bouvarda i Jana Willema Jansena te čembalistice Yasuko Bouvard. Trenutačno predaje glazbeno-teorijske predmete u Glazbenoj školi Franjo Lučić, a dugi je niz godina orguljašica u župnoj crkvi sv. Terezije od Djeteta Isusa te crkvi Marije Pomoćnice u Zagrebu.