Miljenko DOMIJAN
Povjesničar umjetnosti, konzervator

MILJENKO DOMIJAN (Hrvatska, 1946.) diplomirao je likovnu umjetnost na Pedagoškoj akademiji u Rijeci te studij povijesti umjetnosti i filozofije na Filozofskom fakultetu u Zadru, a pri Međunarodnom centru za proučavanje očuvanja i restauracije kulturnih dobara (ICCROM) u Rimu specijalizirao je očuvanje graditeljskog naslijeđa. 

Od 1968. djeluje u Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Zadru, kojemu 1976. postaje i ravnatelj. Početkom 1990-ih imenovan je glavnim konzervatorom u Ministarstvu kulture, a obnašao je dužnost pomoćnika ministra. Trenutačno obnaša dužnost predsjednika Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i savjetnika ministrice u domeni očuvanja kulturne baštine.

Bio je sudionikom nekoliko društvenih i strukovnih državnih tijela kao što su Državni savjet za prostor, Savjet za turizam HAZU-a, predsjednik povjerenstva za povijesnu jezgru grada Zadra, savjetnik za obnovu katedrale u Dubrovniku, predsjednik Upravnih vijeća Muzeja antičkog stakla, Zavoda za urbanizam i Stalne izložbe crkvene umjetnosti u Zadru. Bio je u nekoliko mandata predsjednik Društva konzervatora Hrvatske i predsjednik Nacionalnog odbora ICOMOS-a. Član je Odbora za obnovu zagrebačke katedrale i predsjednik obnovljenog povjerenstva katedrale u Šibeniku. Dvadeset je godina bio predsjednik Stručno savjetodavnog UNESCO-vog povjerenstva na obnovi potresom i ratom razorene graditeljske baštine u Dubrovniku. Djeluje i u Savjetu za obnovu spomeničkih cjelina Vukovara, Vučedola i Iloka. 

Vodio je mnoga istraživanja, zahvate obnove i zaštitničke zahvate graditeljsko nasljeđa i pokretnog spomeničkog inventara na domaćoj i međunarodnoj razini (BIH, Slovenija). Početkom Domovinskog rata zauzeo se za očuvanje kulturnih dobara od ratnih razaranja i moguće pljačke. Usporedno sa zaštitom kulturnih dobara, Domijan se bavio i njihovom prezentacijom na izložbama u domovini i inozemstvu (Italija, Francuska). Istražujući umjetničku baštinu hrvatskog priobalja, objavio je i veći broj stručnih i znanstvenih radova.

Predavao je na zadarskoj Višoj turističkoj školi te na Filozofskom fakultetu u Zadru i Splitu. Povremeno surađuje kao predavač na studiju povijesti umjetnosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te na doktorskom usmjerenju Arhitektonskog fakulteta. Kao gost predavač predavao je u Rimu (ICCROM), San Marinu, Firenzi, Akvileji, Londonu, Bambergu, Ljubljani i Sremskim Karlovcima.

Domijan je ostvario i bogat fotografski opus, pokušavajući zabilježiti i zaustaviti povijest, prolaznost i ljepotu stvari na fotografijama osobnog, umjetničkog karaktera ostvarenih na osam velikih samostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu.

Višestruko je nagrađivan za svoj rad, a od nagrada se ističu odlikovanje Danice s likom Marka Marulića, nagrada Vicko Andrić za životno djelo u očuvanju hrvatske baštine, nagrada HAZU za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u RH, odlikovanje Reda kneza Branimira s ogrlicom kao najvišim odličjem u domeni društvenih djelatnosti.  2017. godine, Grad Zadar mu je uručio Nagradu za životno djelo. Od međunarodnih nagrada i priznanja, vrijedi spomenuti talijansku nagradu Pasquale Rotondi, odlikovanje Ordenom sv. Save drugog reda Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve i nagrada Svetozar Pribičević Srpskog narodnog vijeća.