Ourania GASSIOU
Orguljašica

OURANIA GASSIOU (Grčka, 1978.) diplomirala je orgulje na Kraljevskoj glazbenoj akademiji u Londonu u razredu N.  Kynastona. Za vrijeme studija, primila je stipendiju Zaklade Onassis, više glavnih nagrada, kao i nagrade Kraljevske glazbene akademije, uključujući DipRAM, najprestižniju nagradu za izvanredan završni recital. Kraljevska glazbena akademija ju je 2006. nagradila stipendijom Pidem Organ. Uz potporu stipendije fonda Eric Thompson nastavila je studij kod J. Gefferta u Kölnu i S. Landale u Parizu. 

Kao solistica i komorna glazbenica, Gassiou intenzivno nastupa diljem Ujedinjenog Kraljevstva i Europe, na solističkim recitalima i velikim međunarodnim festivalima. Nedavni nastupi uključuju nastupe u Westminsterskoj katedrali, Katedrali sv. Pavla u Londonu, katedrali u Altenbergu, zatim u Rigi, Kopenhagenu, Baselu, Trondheimu i Barceloni, crkvi Maria Laach u Njemačkoj, potom na festivalu Women of the World u Kraljevskoj festivalskoj dvorani u Londonu, Brandneu festivalu (Njemačka), međunarodnom Oundle festivalu (UK), međunarodnom festivalu Non Sola Scripta (Poljska), dvorcu u Bratislavi (Slovačka), itd. 

Gassiou je osvojila nagradu na Međunarodnom orguljaškom natjecanju u St. Mauriceu u Švicarskoj i na Prvom mediteranskom pijanističkom natjecanju u Androsu u Grčkoj. Godine 2011. imenovana je orguljašicom i kustosicom orgulja u Atenskoj koncertnoj dvorani Megaron, a orguljašica je i Francuske protestantske crkve u Londonu. Godine 2022. izabrana je za suradnicu Kraljevske glazbene akademije.