Stanislav ŠURIN
Orguljaš

STANISLAV ŠURIN (Slovačka, 1971.) studirao je orgulje na Državnom konzervatoriju u Bratislavi, na Dijecezanskom konzervatoriju u Beču, na Akademiji za glazbenu i dramsku umjetnost u Bratislavi u razredu I. Sokola i privatno s J. Trummerom u Grazu. 

Sudjelovao je na brojnim liturgijskim svečanostima prenošenim radiotelevizijskim putem (npr., na inauguracijama slovačkih predsjednika od 1989. i prilikom posjeta pape Ivana Pavla II. Slovačkoj). Kao solist je nastupio više puta sa Slovačkom filharmonijom, a 2000. na premijeri izvedbe Janačekove Glagoljske mise u Tajvanu i s Nacionalnim simfonijskim orkestrom Tajvana. Često održava recitale diljem Europe, a nastupao je i u Japanu, SAD-u, Meksiku, Kanadi, Rusiji, Uzbekistanu i Kazahstanu. 

Snimio je nekoliko vlastitih nosača zvuka, primjerice na orguljama katedrale u Grazu i katedrale sv. Ivana Krstitelja u Trnavi, bečke crkve Schubertkirche, itd. Organizirao je međunarodnu muzikološku konferenciju 2000. na temu zaštite povijesnih orgulja, a utemeljitelj je i organizator orguljskih festivala u Trnavi, gradu Piešťany, Skalici i u katedrali sv. Martina u Bratislavi. Od 1999. do 2002., bio je glavni urednik časopisa za sakralnu glazbu Adoramus Te.  Djelovao je kao dijecezanski glazbenik pri nadbiskupiji Bratislava-Trnava od 2006. do 2008.   

Od 2002. godine, predaje orgulje pri Katoličkom sveučilištu u Ružomberoku u Slovačkoj. Djeluje i kao savjetnik za restauraciju povijesnih orgulja te za gradnju novih instrumenata (Slovačka filharmonija, katedrala sv. Martina u Bratislavi…).

Šurin se bavi i skladanjem. Autor je Trnavske mise objavljene na nosaču zvuka 2016. u izvedbi Slovačke filharmonije, te nekoliko skladbi temeljenih na eklezijastičnim i liturgijskim tekstovima. Skladao je glazbu za nekoliko poema slovačkih i francuskih pjesnika. Godine 2011., Društvo sv. Adalberta objavilo mu je knjigu liturgijskih pjesama i nosač zvuka s naslovom Antiphons and Spiritual Songs. Početkom 2013., agencija Celebrity Service objavila je njegov album pjesama na poeme Miroslava Valeka pod nazivom Lady on the Train

Slovačka udruga Ars Ante Portas nagradila ga je nagradom Sebastian 2009. godine zbog iznimnog doprinosa u diseminaciji glazbenog nasljedstva J. S. Bacha. Godine 2016. dobio je nagradu Fra Angelico Slovačke biskupske konferencije za doprinos kršćanskim vrijednostima u slovačkoj umjetnosti.