Ulrich WALTHER
Orguljaš

Ulrich Walther (Njemačka, 1980) studirao je na Sveučilištu za glazbu i scenske umjetnosti u Stuttgartu, gdje je stekao niz diploma iz područja crkvene glazbe, koncertiranja te glazbene pedagogije u razredima L. Lohmanna (orgulje), D. Kurza (dirigiranje) i H. M. Corrintha, W. Bezlera te J. Essla (improvizacija). 

Sudjelovao je na majstorskim tečajevima orguljske interpretacije kod L. Ghielmija, D. Rotha, H. O. Ericssona, D. Sangera, H. Wunderlicha, G Weinbergera i J. Laukvika. 

Dobitnik je više značajnih nagrada, od kojih izdvajamo prvu nagradu Međunarodnog orguljskog natjecanja u Korschenbroichu (Njemačka, 2005), drugu i posebnu nagradu za interpretaciju naručenog djela Thomasa Daniela Schleea na Međunarodnom orguljskom natjecanju u Grazu (Austrija, 2006), drugu nagradu Međunarodnog orguljskog natjecanja u Heidenheimu (Njemačka, 2006), prvu nagradu i nagradu publike na Međunarodnom natjecanju orgulja u St. Albansu (Velika Britanija, 2007), prvu te Messiaenovu nagradu na natjecanju Bach-Liszt u Erfurtu, Weimaru i Merseburgu 2008. godine. 

Od 2008. do 2010. predavao je orgulje, improvizaciju i generalbas kao gostujući profesor na Sveučilištu za umjetnost u Grazu (Austrija), gdje od listopada 2010. obnaša dužnost redovitog profesora. Djeluje i kao gostujući predavač na brojnim majstorskim tečajevima, te kao član povjerenstva na nizu međunarodnih orguljskih natjecanja. 

Recentni nastupi uključuju mnoge važne festivalske i koncertne prostore, poput nastupa na Orguljskom tjednu u Nürnbergu ION te Tirinškom tjednu Bacha (Thüringer Bachwochen), zatim nastupa na Festivalu glazbe Bodensee, Ljetu umjetnosti u Oberstdorfu, Festivalu Oviedo, Orguljskom festivalu u Bergamu i St. Albansu, potom u  Episkopalnoj crkvi sv. Jakova (St. James) u Los Angelesu, katedrali u Wormsu i Chartresu, Gradskoj vijećnici u Wuppertalu i Birminghamu, crkvi St. Giles u Edinbourghu te St. Bavo u Haarlemu, moskovskoj katedrali Krista Spasitelja, dvorani Kapele u Sankt-Peterburgu, dvorcu Frederiksborg i crkvi Presvetog Trojstva u Kopenhagenu. 

Svoj prvi nosač zvuka sa skladbama Johanna Sebastiana Bacha, u aranžmanima Maxa Regera, snimio je 2010. na povijesnim Sauerovim orguljama u katedrali u Bremenu. Godine 2018. ostvaruje i prvu integralnu snimku Bachovih skladbi u Regerovim transkripcijama za orgulje.

http://ulrichwalther.com/